Migrationsverket afghanistan

Situationen i Afghanistan – Migrationsverket

9 feb. 2023 — På grund av talibanregimens ökade förtryck mot kvinnor bedömer Migrationsverket sedan december 2022 att alla kvinnor riskerar förföljelse i …

Frågor och svar med anledning av situationen i Afghanistan

Frågor och svar om Afgha­nistan – Migrationsverket

12 dec. 2022 — Migrationsverket kan tyvärr inte hjälpa den som befinner sig i …

Kvinnor från Afghanistan ska få asyl i Sverige – Migrationsverket

7 dec. 2022 — Migrationsverket bedömer att livet som kvinna i Afghanistan nu har blivit så svårt att det räknas som förföljelse på grund av kön.

The situation in Afghanistan – Migrationsverket

9 feb. 2023 — After the Taliban movement took control of the country during the summer of 2021, the security situation in Afghanistan changed drastically.

Afghanistan – Lifos extern – Migrationsverket

Afghanistan – Lifos extern

Afghanistan: MR-utvecklingen under 2022 med fokus på situationen för kvinnor och flickor samt de facto-statens rättskipning

Att vara kvinna från Afghanistan tillräckligt för att få skydd

Att vara kvinna från Afgha­nistan till­räck­ligt för att få skydd – Migrationsverket

6 dec. 2022 — Den svåra situationen har också avspeglats i Migrationsverkets beslut. Under det senaste året har 89 procent av de afghanska kvinnor som sökt …

Being a woman from Afghanistan is enough to get protection

Being a woman from Afghanistan is enough to get protection – Migrationsverket

7 dec. 2022 — Migrationsverket.se uses cookies to make the site simpler to use. By using this site you consent to our use of cookies.

Questions and answers regarding the situation in Afghanistan

Questions and answers regar­ding the situ­a­tion in Afgha­nistan – Migrationsverket

13 dec. 2022 — Migrationsverket.se uses cookies to make the site simpler to use. By using this site you consent to our use of cookies.

Ny bedömning av afghanska pass – Migrationsverket

8 juni 2022 — Tidigare bedömde Migrationsverket att det var oklart om afghanska pass uppfyllde de svenska kraven på pass, men Migrationsverket har ändrat …

Migrationsverkets bedömning av identitetsdokument

Migrationsverkets bedömning av identitetsdokument – Migrationsverket

6 okt. 2022 — Mer information om afghanska identitetshandlingar finns att läsa i rapporten för landinformation. Afghanistan – Medborgarskap, folkbokföring och …

Keywords: migrationsverket afghanistan, afghanistan migrationsverket, migrationsverket om afghanistan, migrationsverket nya regler om afghanistan, migrationsverket främlingspass afghanistan