Välkomna och förbered – att integrera nya medarbetare

Integrera ny personal på ditt företag på bästa sätt – det är avgörande för att säkerställa deras trivsel och produktivitet på arbetsplatsen.

Onboarding av nyanställda

En effektiv onboarding av nyanställda skapar en positiv upplevelse för den nya medarbetaren redan innan första arbetsdagen. Att känna sig trygg och välkommen är grundläggande för att en ny medarbetare ska kunna prestera sitt bästa. En lyckad onboarding ser till att den nya kollegan får relevant och värdefull information i förväg, vilket ger en snabbare integration i teamet. Detta kan inkludera allt från information om företagets historia och kultur till praktiska detaljer om arbetsplatsen och arbetsuppgifterna.

En digital lärplattform är ett utmärkt verktyg för att leverera denna information på ett strukturerat och tillgängligt sätt. Dessutom möjliggör en digital plattform flexibilitet för den nya medarbetaren att ta del av informationen i sin egen takt och när det passar dem bäst. Det är också viktigt att skapa en känsla av gemenskap och inkludering för den nya medarbetaren. Det kan innebära att introducera dem för teamet i förväg, tillhandahålla kontaktuppgifter till relevanta personer och planera sociala aktiviteter eller möten för att främja relationer och samarbete.
En välplanerad och lyckad onboarding av nyanställda är av högsta betydelse för att de nya medarbetarna ska känna sig välkomna och redo att bidra till företagets framgång.

Checklista för onboarding

Säkerställ att alla avtal är undertecknade och att den nya anställde är registrerad i lönesystemet. Granska även annan viktig dokumentation.

Informera ledningen om den nya medarbetaren och skicka ett välkomstmeddelande till dem. Se till att den nya kollegan är inkluderad i alla relevanta system.

Se till att alla nödvändiga resurser finns tillgängliga för den nya medarbetaren. Det kan innebära att skapa konton, licenser och tillhandahålla nycklar.

Ge den nya medarbetaren all information om läroplattformen och överväg att tilldela dem en mentor under den första tiden. Att skicka en videohälsning från teamet är en trevlig gest.

Skapa en individuell introduktionsplan för den nya medarbetaren för deras första tid på företaget. Att ordna en välkomstfrukost eller lunch bidrar till att skapa en känsla av gemenskap.