Tips – använd smarta playtjänster för utbildning

Inom skolan finns det idag en mängd olika utbildningsmaterial. Om du är intresserad av filmer att använda inom utbildning och skola, så har vi ett tips till dig. Utbildningsfilm från SLI Education är det vi gärna tipsar om. När det handlar om playtjänster för utbildning så är det generellt så att de är utformade för att erbjuda interaktiva läroresurser för elever och lärare. Dessa filmer kan innehålla olika saker som till exempelvis interaktiva lektioner. Det är då helt enkelt digitala lektioner som är engagerande och interaktiva, vilket kan göra inlärningen mer effektiv och rolig.

Använd utbildningsfilm

När det gäller utbildningsfilm så finns det även smart lärarstöd. Då med verktyg och resurser för lärare att skapa egna lektioner, bedömningsmöjligheter och att följa upp elevernas framsteg. Fördelarna med film i utbildning är många. Bland annat kan videor, bilder, ljudfiler och andra multimediaresurser förbättra förståelsen och göra inlärningen mer mångsidig. Det finns ofta även en möjlighet att anpassa innehållet för att passa olika lärandestilar och nivåer.

Det utbud som kan hittas hos SLI education är alla utvalda för att möta de riktlinjer som finns i läroplanen. Det finns också anpassade filmer för olika åldersgrupper så väl som det finns lärarhandledningar.

När det gäller SLI education kan det vara bra att kontakta dem för att få mer detaljerad information om deras tjänst. De kan erbjuda demonstrationsvideor, provåtkomst eller annan dokumentation som visar hur deras playtjänst fungerar och vilka specifika fördelar den har för skolor och elever.

Filmer som utbildar

Just att se något på film kan göra att eleverna tycker det är roligare eller att det är enklare att förstå än att läsa om det i en bok. Så att implementera även utbildningsfilmer i skolan är en mycket god idé. Jobbar du som lärare eller inom skolan, så kolla då gärna in de utbildningsfilmer som finns hos SLI.